Vilniaus kreditas - Mokėjimo pervedimai ir atsiskaitymo operacijų įkainiai | Kredito unija, indėliai, paskolos


Mokėjimo pervedimai ir atsiskaitymo operacijų įkainiai

Paslaugos ar operacijos pavadinimas Skyriuje
Vietiniai mokėjimo pervedimai kredito unijos viduje:
į savo sąskaitą eurais Nemokamai
į kito kliento sąskaitą eurais Nemokamai
Mokėjimo pervedimai į Lietuvoje registruotus bankus/unijas:
paprastas, eurais Nemokamai
Europinis mokėjimas**:
Paprastas (kai nurodytas gavėjo banko SWIFT(BIC) kodas, gavėjo sąskaita nurodyta IBAN formatu) 0,87 €
Tarptautiniai mokėjimo pervedimai***:
skubus, eurais (SHA) 30,00 €
skubus, eurais (OUR) 40,00 €
skubus, eurais (BEN) Nemokamai
labai skubus, eurais (SHA) 60,00 €
labai skubus, eurais (OUR) 80,00 €
labai skubus, eurais (BEN) Nemokamai
Mokėjimo pervedimų atšaukimai ir patikslinimai:
Vietiniai, kai mokėjimas neišsiųstas, eurais Nemokamai
Lėšų administravimas
Iš kredito unijos „Vilniaus kreditas“ pervestų lėšų administravimas Nemokamai
Iš Lietuvoje ir SEPA erdvėje registruotų kredito unijų bei bankų į savo IBAN sąskaitą unijoje pervestų lėšų eurais administravimas Nemokamai
Iš Lietuvoje ir SEPA erdvėje registruotų kredito unijų bei bankų į unijos sąskaitas bankuose/unijose pervestų lėšų eurais administravimas Nemokamai
Iš kitų Lietuvoje bei užsienyje registruotų kredito unijų ir bankų pervestų lėšų užsienio valiuta administravimas 6,00 €

* atliekant pervedimus iš Laisvų lėšų indėlio sąskaitos – nemokamai.
** Europinis mokėjimas. Mokėjimas į ES šalis, Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją ir Šveicariją, eurais, mokesčiai dalimis (SHA), nurodytas gavėjo banko SWIFT(BIC) kodas, gavėjo sąskaita nurodyta IBAN formatu.
*** Tarptautiniai mokėjimo pervedimai:
SHA. Mokėtojas (Jūs) apmoka visus už tokį pervedimą taikomus Kredito unijos „Vilniaus kreditas“ mokesčius, o kitų bankų ar unijų mokesčius apmoka lėšų gavėjas (tam tikrais atvejais gavėjas gali gauti mažesnę sumą).

OUR. Mokėtojas (Jūs), siųsdamas pinigus, apmoka visus Kredito unijos „Vilniaus kreditas“ ir kitų bankų už šį pervedimą imamus mokesčius. Jeigu Kredito unijai sumokėtas mokestis nepadengia visų banko korespondento ir gavėjo banko nustatytų mokesčių, trūkstamą sumą privalote sumokėti papildomai.

BEN. Gavėjas apmoka visus Kredito unijos „Vilniaus kreditas“ ir užsienio bankų mokesčius, išskyrus tuos atvejus, kai pagal užsienio bankų nustatytą tvarką mokestis negali būti nurašomas iš gavėjo sąskaitos. Gavėjui už paprastą tarptautinį mokėjimo nurodymą taikomas 25,00 EUR mokestis, už skubų tarptautinį mokėjimo nurodymą — 40,00 EUR, už labai skubų tarptautinį mokėjimo nurodymą — 80,00 EUR.


Galioja nuo 2017-02-01
KLIENTŲ ATSILIEPIMAI