Vilniaus kreditas - Kreditų ir kitų paslaugų įkainiai | Kredito unija, indėliai, paskolos


Kreditų ir kitų paslaugų įkainiai

Kreditai
Metinės palūkanos (nuo išmokėtos kredito sumos) pagal susitarimą
Dokumentų parengimo mokestis (juridiniams asmenims) 0,3 – 1,5 % nuo sumos, min. 86,89 €
Dokumentų parengimo mokestis (fiziniams asmenims) 0,5 – 1,5 % nuo sumos, min. 86,89 €
Kredito sutarties sąlygų keitimo / persvarstymo mokestis 0,3 – 1,0 % nuo sumos, min. 86,89 €
Vartojimo kredito sutarties dokumentų parengimo mokestis 3 - 5 % nuo sumos, min. 50,00 €
Vartojimo kredito sutarties sąlygų keitimo / persvarstymo mokestis Nuo 3 % nuo sumos, min. 50,00 €
Pažymos apie preliminarų sprendimą dėl finansavimo išdavimo mokestis 0,5 % nuo sumos, min. 289,62 €
Investicinio projekto analizės mokestis 0,1 – 1,0 % nuo sumos, min. 60,00 €
Įsipareigojimo mokestis (nuo neišmokėtos kredito sumos) 0,5 % - 1,0 %
Garantijos
Garantijos sutarties (dokumentų parengimo) mokestis 0,5 % nuo sumos, min. 144,81 €
Garantinio įsipareigojimo metinis mokestis (jei neįkeistos lėšos, laikomos unijoje) pagal susitarimą
Kitos paslaugos
Unijai įkeičiamo turto vertinimą atlieka unijai priimtini turto vertintojai pagal vertintojų įkainius
Atliktų darbų apžiūros aktas Nuo 28,96 € iki 289,62 €
Leidimų/sutikimų/raštų, susijusių su sudarytomis sutartimis, išdavimo mokestis 14,48 €
Čekio išrašymas 0,4 %, min. 2,90 €
Neapmokėto čekio grąžinimas 5,79 €
Reikalavimo grąžinti skolą siuntimas:
- I reikalavimas 5,79 €
- II reikalavimas ir kiekvienas kitas 11,59 €

Galioja nuo 2017-02-01
KLIENTŲ ATSILIEPIMAI