Vilniaus kreditas - Kreditų garantijos | Kredito unija, indėliai, paskolos
Kreditų garantijos

ŽŪPGF garantijaŽemės ūkio paskolų garantijų fondas - finansų įstaiga, teikianti garantijas kredito įstaigoms - bankams ir kredito unijoms. 

Garantijos teikiamos už kreditus, išduodamus:

  • Žemės ūkio veiklos subjektams;
  • Alternatyviosios veiklos subjektams;
  • Žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėms;
  • Žuvininkystės veiklos subjektams ir kt.

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms garantuoja iki 70 proc. negrąžinto kredito sumos grąžinimą. Jauniesiems ūkininkams (iki 40 metų amžiaus) ir žemės ūkio veiklos subjektams, apdraudusiems augalų pasėlius, garantuojamas iki 80 proc. negrąžinto kredito sumos grąžinimas.

Pagrindinis privalumas – trūkstant užstato, garantija padeda išspręsti problemą

Daugiau informacijos www.garfondas.lt

INVEGA garantijaUAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) garantija teikiama už investicinių projektų ir apyvartinių lėšų kreditus smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonėms. INVEGA garantuoja pirmos paskolos dalies grąžinimą bankui iki 80 proc. paskolos sumos. Likusios negarantuotos paskolos dalies grąžinimą bankas užsitikrina SVV subjekto pasiūlytais užstatais, įsikeisdamas už paskolos lėšas įsigyjamą turtą.

INVEGA garantuoja už paskolas, skirtas:

  • materialioms investicijoms – ilgalaikiam turtui pirkti, statyti, remontuoti ar rekonstruoti;
  • nematerialioms investicijoms – technologijų perėmimui įsigyjant patentus, licencijas ar kitas nepatentuotinas technines žinias.
  • Apyvartinėms lėšoms.
  • Įmonės lėšomis (ne anksčiau kaip per paskutinius 3 mėnesius iki prašymo suteikti garantiją gavimo ir registravimo dienos) apmokėtoms investicijoms refinansuoti. Tokiu atveju kartu su prašymu suteikti garantiją turi būti pateikti išlaidas ir apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai.

Daugiau informacijos www.invega.lt


KLIENTŲ ATSILIEPIMAI

+370 662 51200
Klausk drąsiai!