Vilniaus kreditas - Peržiūra | Kredito unija, indėliai, paskolos

LB atšaukė kredito unijos „Vilniaus kreditas“ licenciją
2017-11-10
Lietuvos bankas atšaukė kredito unijos „Vilniaus kreditas“ licenciją, teismo prašo skelbti jos bankrotą

Lietuvos banko valdyba pripažino kredito uniją „Vilniaus kreditas“ nemokia ir visam laikui atšaukė jai išduotą kredito unijos licenciją, todėl ji neturi teisės teikti finansinių paslaugų. Lietuvos bankas kreipsis į Vilniaus apygardos teismą dėl bankroto bylos iškėlimo šiai kredito unijai. 

Toks sprendimas priimtas todėl, kad kredito unijos turtas yra mažesnis už įsipareigojimus ir ji jau ilgą laiką nesilaiko svarbiausių su kapitalu susijusių normatyvų – kapitalo pakankamumo ir didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui. Juos vykdyti Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įpareigojo kredito uniją 2017 m. gegužės mėn., kai paskyrė laikinąjį atstovą veiklos priežiūrai, tačiau šio įpareigojimo kredito unija neįgyvendino. Iš kredito unijos pateiktos ir Lietuvos banko turimos informacijos nėra pagrindo manyti, kad gali būti atkurta stabili ir patikima jos veikla. Nepavyko rasti ir potencialaus investuotojo, kuris padėtų išspręsti finansines problemas. 

Kredito unijos „Vilniaus kreditas“ turto kokybės vertinimas atskleidė jos turto vertės korekcijos poreikį, dėl kurio išaugo nuostoliai ir atitinkamai sumažėjo perskaičiuotas kapitalas. Pagal kredito unijos 2017 m. rugsėjo 30 d. duomenis, jos turtas sudaro 21,28 mln., o įsipareigojimai – 21,59 mln., kredito unijos kapitalas – minus 0,38 mln.. Eur, t. y. jos turtas tokio dydžio suma yra mažesnis už įsipareigojimus. Kredito unija 2017 m. rugsėjo 30 d. yra patyrusi 2,85 mln. Eur nuostolių, dėl kurių jos nuosavas kapitalas tapo neigiamas. 

Indėlių draudimo išmokos kredito unijos „Vilniaus kreditas“ indėlininkams bus mokamos ir apskaičiuojamos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Pagal juos, įvykus draudžiamajam įvykiui, kompensuojama 100 proc. indėlio sumos, neviršijančios 100 tūkst. Eur. Draudimo išmokos bus mokamos per draudimo įmonės pasirinktą kredito įstaigą ir ne ilgesnį kaip 20 darbo dienų laikotarpį, t.y.  iki 2017 m. gruodžio 8 d

Visą reikalingą informaciją apie indėlininkus ir jų turėtus indėlius draudimo įmonei suteiks kredito unija „Vilniaus kreditas“. Todėl kredito unijos indėlininkams dėl draudimo išmokų niekur kreiptis nereikia. Taip pat jiems nereikia niekam teikti duomenų apie turėtus indėlius. 

Apie kredito įstaigą, per kurią indėlininkams bus išmokamos draudimo išmokos, draudimo įmonė informuos žiniasklaidoje ir įmonės interneto svetainėje www.iidraudimas.lt. Paskelbus šią informaciją, indėlininkai galės kreiptis į nurodytą kredito įstaigą dėl jiems priklausančių draudimo išmokų.

Daugiau apie indėlių draudimą sužinosite draudimo įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje (http://www.iidraudimas.lt) , arba telefonu (8 5) 213 5657 .

Kredito unijos „Vilniaus kreditas“ pajininkai papildomos informacijos unijoje gali  teirautis telefonu Nr.  8-662-51200 ir 8-636-36851.

KLIENTŲ ATSILIEPIMAI