Vilniaus kreditas - Peržiūra | Kredito unija, indėliai, paskolos

Neeilinio visuotinio kredito unijos narių susirinkimo šaukimas.
2017-07-14
Kredito unija “Vilniaus kreditas“, j. a. k. 302586230, registracijos adresas: Gedimino g. 24, Trakai (toliau – Kredito unija), informuoja, kad 2017 m. rugpjūčio 2 d. 10:00 val. (registracija prasideda 9:30 val.) adresu: Kęstučio g. 25, Vilnius, Kredito unijos patalpose, įvyks Kredito unijos neeilinis visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas šaukiamas Kredito unijos valdybos iniciatyva ir sprendimu.
 
Tuo atveju, jeigu nebus kvorumo, 2017 m. rugpjūčio 3 d. 10:00 val. (registracija prasideda 9:30 val.) tuo pačiu adresu šaukiamas pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:
1) Kredito unijos valdybos in corpore atšaukimas;
2) Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas;
3) Dėl Kredito unijos reikalavimo teisių perleidimo;
4) Dėl Kredito unijos stojimo į centrinę kredito uniją;
5) Dėl Kredito unijos už skolas perimto turto pardavimo.

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Unijos nariai gali susipažinti nuo 2017 m. liepos 28 d. adresu: Kęstučio g. 25, Vilnius. Unijos narys gali balsuoti iš anksto raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Kontaktinis asmuo, įgaliotas teikti informaciją – administracijos vadovo pavaduotojas Aleksėjus Loskutovas, tel. +370 670 71699, el. p. aleksejus.loskutovas@vilniauskreditas.lt.

KLIENTŲ ATSILIEPIMAI