Vilniaus kreditas - Peržiūra | Kredito unija, indėliai, paskolos

Neeilinio visuotinio kredito unijos narių susirinkimo šaukimas.
2017-06-12
2017 m. liepos 3 d. 10 val. šaukiamas neeilinis kredito unijos narių susirinkimas (dalyvių registracija pradedama 9:30 val. ir baigiama 10 val.). Susirinkimas vyks unijos patalpose, esančiose adresu Kęstučio 25, Vilnius;

Tuo atveju, jeigu šaukiamas Susirinkimas neįvyktų, pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame bus svarstomi klausimai pagal pirminio Susirinkimo darbotvarkę, vyks 2017 m. liepos 4 d. 10 val. (dalyvių registracija pradedama 9:30 val. ir baigiama 10 val.) kredito unijos patalpose, esančiose adresu Kęstučio 25, Vilnius;

Šaukiamo Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl papildomų pajų konvertavimo;
2. Dėl taikos sutarties su BKU Amber ir asociacija Lietuvos kreditas sudarymo;
3. Dėl kredito unijos veiklos tęstinumo.

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Unijos nariai gali susipažinti nuo 2017 m. birželio 23 d. adresu: Kęstučio g. 25, Vilnius. Unijos narys gali balsuoti iš anksto raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį.

KLIENTŲ ATSILIEPIMAI